Peder Gadegaard Frandsen 

     

     

 

 

 

                                      

 

                     Læs om hans liv                                               Se billeder, hør lyd  
Denne hjemmeside skal blive til et sted, hvor jeg mindes min fader, Peder Gadegaard Frandsen, ved at beskrive ham på forskellige ledder og kanter.
Han døde i 2002. Siden da har det  rumsteret i hovedet på mig  at prøve at beskrive, hvem og hvordan han egentlig var.
Hvorfor nu det?
Tja, først og fremmest er jeg nysgerrig efter at undersøge, om jeg  kender ham så godt som jeg tror. Min afsøgning af hans personlighed og hans levnedsløb vil forhåbentlig gøre mig klogere på ham og måske også på mig selv - hvem ved - al den stund han på en måde er en del af mig. Måske er det mit dybeste motiv til projektet her.

Min plan er at interviewe mennesker der har kendt ham godt - i prioriteret rækkefølge min mor, hans søskende, mine søskende, hans kolleger og bekendte - og lave en kronologisk beskrivelse af de faktuelle forhold: de omgivelser der var og det der indtraf.
Og undervejs i det at beskrive, hvordan han var som menneske, og hvordan det viste sig.

Hvordan formen ellers vil blive, ved jeg endnu ikke helt. Det vil skride frem i små bidder, og det skulle gerne til en god fortælling...det vil vise sig! Fortsættelse følger!       
Men uanset hvad, er det mit håb, at både mit arbejde med dette projekt og resultatet af det vil blive til glæde for mig og mine søskende og min mor og måske også andre i familien.
                                    Nørholm, 11/5 2006
                                     Ole Gadegaard Frandsen